Jako jediní v české republice nabízíme nástroj na zvyšování kvality sociální péče. Budeme vaše zaměstnance motivovat, ukážeme jim správný příklad, a tak společně s Vámi zvýšíme kvalitu ošetřovatelské péče. Jdeme za dveře pokoje a naše služby se týkají přímé péče s vaším klientem.

Reference

Mgr. Alena Sakařová, ředitelka Domova pro seniory Bechyně

Setkání s pracovníky DelpSysu nám přišlo zajímavé a inspirující. Z návštěvy máme dobrý pocit, protože šlo o poskytnutí jiného pohledu na péči a de facto o nabídku vyzkoušet si přístup k některým činnostem jinak, lépe, praktičtěji. Taková setkání jsou přínosem pro zlepšování péče o naše klienty. Velmi pozitivně jsme vnímali, že jsme neřešili zbytečnosti, že šlo skutečně o péči. Také jsme dostali návod, jak propojovat nám již známé koncepty jako je bazální stimulace s kinestetikou. Zároveň nás potěšila pochvala ze strany členů týmu DelpSysu za naší práci a lidskost a konstatování, že klient je skutečně středem naší pozornosti. Ocenili naše vybavení a pomůcky k práci a znalost konceptů, které pomáhají zkvalitňovat péči o naše klienty.

PhDr. Renata Vácová, ředitelka – Sociální služby města Sušice

Nejlepší podpůrný tým, který jsme kdy v domově měli. Z návštěvy jsme žili několik měsíců a i nyní, když je „špatný“ den či nějaká stížnost, snažíme se s kolegy k dobrému pocitu z návštěvy vrátit. Jejich tým byl jedinečný, odborníci z praxe, kteří neřešili žádné zbytečnosti či papíry, šlo skutečně o péči. Takhle by podle mne měla proběhnout inspekce MPSV.

Ing. Hana Hlaváčková, ředitelka – Domov pro seniory Havlíčkův Brod

Naši zaměstnanci měli z návštěvy odborníků opravdu dobrý pocit, vnímali jejich účast jako výbornou podporu pro svoji každodenní práci. Při této konzultaci jsme na rozdíl od jiných dospěli ke konkrétním podnětům a nápadům, které můžeme realizovat. Osobně jako velký klad hodnotím i to, že konzultace pro nás nebyla nijak časově zatěžující. Prostředky, které jsme do nástroje investovali, hodnotíme jako dobře vynaložené.

Bc. Jakub Horák, vedoucí – Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice

S odstupem jednoho dne bychom Vám a Vašim kolegům a organizaci rádi poděkovali za odvedenou práci. Systém, který dává smysl, se nám jeví po zkušenosti s Vaší návštěvou jako příznačný název. Vaše antibyrokratické pojetí přineslo výstupy, se kterými lze pracovat jak okamžitě, tak z hlediska dlouhodobějšího pojetí. Za zmínku jistě stojí jejich šíře. Je těžko uvěřitelné, že dokáže mít tříčlenná skupina tak výrazný vhled a schopnost nasměrovat praxi zařízení k pokroku v pravém smyslu slova. 24 hodin po Vašem odjezdu měníme systém práce, pořizujeme vybavení, plánujeme vzdělávání tak, aby odráželo skutečnou problematiku našeho Domova apod.
Dobré to bylo a Bude to lepší 🙂

Milada Brašnová, ředitelka – Senior residence Terasy Plzeň

Zaměstnanci se přesvědčili, že přestože kvalita jejich práce je na velmi vysoké úrovni, (a byli za ni pochváleni, za což děkuji, protože takováto motivace má smysl), najdou se oblasti, kde se mohou nadále zlepšovat. Cením si toho, že během krátké návštěvy našli oblast, ve které se mají zájem rozvíjet a jsou přesvědčeni, že kroky vedoucí ke zvyšování kvality, mají smysl.