Co je pro nás kvalita péče?

Parametrem kvality je pro nás na prvním místě vytváření vztahu s člověkem při nastavování péče, která dává smysl. V našem přístupu zdaleka nejde jen o správné plnění naplánovaných úkonů, které poskytovatel klientovi zajišťuje. Jde především o lidský rozměr péče o člověka ve vší důstojnosti, respektu a přijetí.


Náš přístup zahrnuje vše od přípravy a dodržování standardů až po nastavení individuální péče a týmovou podporu. Jednotlivé složky pečujících týmů vnímáme jako nedílnou součást rodiny, kde každý pracovník má klíčovou roli a odbornost, ať je to pečovatelka, lékař, sestra anebo třeba ergoterapeut. V péči o klienty pak klademe důraz na respekt, přijetí jinakosti a laskavost. Uvědomujeme si, že opravdová péče vyžaduje nejen odbornost a kvalifikaci, ale také schopnost chápat stáří a vše, co s sebou přináší.

Podpora kvality individuální péče

Zaměstnanec

Ve středu našeho zájmu je spokojený klient, což znamená i spokojený zaměstnanec.

Podpora

Nehledáme chyby,
ale podporujeme to,
co funguje.

Klient

Jdeme za dveře pokoje
a naše služby se týkají přímé péče
s Vaším klientem.


Reference