Kdo za tím vším stojí?
Zkušení lektoři, konzultanti, pedagogové či třeba psychologové. Mimo zmíněných s námi spolupracují i další externí konzultanti a odborníci z vybraných oborů.