Deska

Máme pro vás další pomoc, která i vám bude dávat smysl. Ve vaší péči vám může skvěle pomoci skluzná deska. Byla původně vytvořena pro osoby po úrazech míchy, kteří zůstali na vozíku, aby jim usnadnila přesuny a snížila závislost na asistentech. Široké využitá má však i v jiných oblastech péče a podpory lidí na vozíku.
Skluzná deska slouží k usnadnění horizontálních přesunů z lůžka do vozíku a zpět, podobně do křesla nebo automobilu.
Skluzná deska pomáhá snižovat míru asistence dopomáhající osoby a zvyšuje soběstačnost klientů.
Ergonomický výřez pasuje do většiny vozíků a madla umožní aktivizaci klienta při přesunech.
Díky skluzné desce se z náročného přesouvání stává ulehčená manipulace s klienty.

cof

cof