Age management – Jak řídit a rozvíjet lidské zdroje v kontextu věku

„Age management – Jak řídit a rozvíjet lidské zdroje v kontextu věku“ je název nové publikace, která představuje v širším kontextu aktuální téma takzvaného „Age managementu“.

Age management je v publikaci představován a popisován jako souhrn procesů a postupů v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů. Procesů souvisejících se stárnutím zaměstnanců, prodlužováním a změnami v jejich pracovní kariéře s ohledem na dosažený věk. Procesy (nástroje) jako jsou společenská odpovědnost firem, diverzita, flexibilita pracovního trhu a současně i reálná fakta o demografických změnách jsou součástí širšího sociálního a ekonomického kontextu celé publikace.

Publikace nabízí čtenáři inspiraci novými zkušenostmi. Představuje výsledky pilotního ověření metody pro zjišťování nastavení procesů Age managementu ve firmách či podnicích. Jedná se o metodu LEA Lifelong Employability Assessement, kterou podporuje a rozvíjí Evropská organizace pro společenskou odpovědnost a udržitelné podnikání (CSR Europe). Metoda slouží právě k vyhodnocování celoživotní zaměstnatelnosti.

Publikace rovněž přináší výsledky anket mezi vybranými zaměstnavateli i sociálními partnery týkající se fenoménu stárnutí pracovních sil a zkušeností s využíváním procesů Age managementu v praxi menších i větších firem a organizací.

Publikace přináší nejen teorii, ale i praktické návrhy a doporučení, jak účinně používat procesy a nástroje Age managementu a integrovat je do řízení a rozvoje lidských zdrojů ve firmách a organizacích. Doporučení zahrnují i význam intenzivní a vzájemné spolupráce státu, zaměstnavatelů a sociálních partnerů při prosazování a zavádění metod a postupů Age managementu.

Agemanagement_TISK