Jak na standardy kvality sociálních služeb se systémem StandardDelp

Standardy kvality sociálních služeb jsou velké téma, které se skloňuje snad mezi všemi poskytovateli. Obsah standardů kvality sociálních služeb je sice legislativně vymezen, avšak pouze v obecné rovině a to v příloze č. 2 vyhlášky 505/2006 Sb. Můžeme říci, že obecný standard kvality sociálních služeb tedy záleží velmi výrazně na poskytovatelích. Lze říct, že podzákonné …