Než se potkáme, prosím, shlédněte následující pěti minutové video:

Pro zvídavé další informace

Základní principy výpočtů dat jsou popsány veřejně na stránkách patentu http://www.google.com/patents/US20140067475

Validita metody je popsaná na webu našeho dodavatele: https://camethod.com/cz/validita-a-reliabilita

V současnosti běží medicínské výzkumné studie v oblasti diagnostiky Alzheimera http://en-care.com/ , který na české straně zastřešuje nejvýznamnějším odborník v této oblasti, Doc. Ivou Holmerovou, zakladatelka České Alzheimerovské společnosti.

V oblasti sportu http://sportmind.com/ využívají produkty využívající barvově-slovních asociací vrcholoví sportovci

Z oboru marketing. výzkumu přikládáme do přílohy doporučující dopis doc. Příbové z VŠE, která odborně recenzovala české překlady knih “Moderní metody a techniky marketingového výzkumu” nebo “Strategické řízení značky”.

Proč používáme barevně-slovní metodu?

Na toto Vám odpovíme následujícím videem: