Časový rámec při velkém množství činností (péče o 4 děti, práce, manželství,…); technika 5O mi umožnila uspořádat si čas. Nejprve jsem si po dobu 3 týdnů poctivě všechny záznamy psala.

Nehledat viníka

Metoda 5O mě naučila neobviňovat z neúspěchu ani sebe ani druhé. Naučilo mě to opouštět negativní výčitky sobě i druhým a naopak hledat co je pozitivní, co se zvládlo. Viděla jsem, že věcí, které jsem zvládla, bylo najednou mnohem víc, resp. jsem si je začala uvědomovat. 

Rámec pro zaneprázdněné lidi

Každý má spoustu životních rolí a v rámci metody 5O jsem si začala uvědomovat, ve kterých rolích mám mezery (kdy jsem se málo věnovala dětem, kdy sobě, kdy práci, kdy manželovi,…) a kde jsem spokojená či kde se chci rozvíjet cíleně dál. Metoda mi pomáhá nalézat harmonii v každodenních maličkostech.

Vděčnost

Metoda vede k vědomí vlastní hodnoty a pozitivnějšího vztahu k sebe samotné. Byť je můj čas hodně roztříštěný mezi jednotlivé role, díky 5O nalézám způsob, jak je harmonizovat a jak být vlastně vděčný za to, co všechno člověk zvládá. Je to velmi pozitivní pro sebevědomí.

„Nemám čas“ je výmluva

Důležitá je organizace času a otevřené komunikování. Metoda mě učí zhodnocení a ucelení, třeba si uvědomím, že jsem se moc nevěnovala dětem, tak za nimi ještě zajdu si popovídat a pomazlit se s nimi. Uvědomuji si, kde mám rezervy a učím se je naplňovat, dát jim čas. Vlastně mě to učí otevřeně komunikovat o spoustě věcí (i o únavě, emocích apod.). Reflektuji zlepšení ve vztahu k sobě i druhým.

Radost

Metoda mě učí prožívat radost. Uvědomuji si a jsem vděčná za spoustu věcí, co se daří a není to změna v počtu, ale v tom, že si je uvědomuji. Metoda mě vede k vědomému prožívání radosti.