Team

Leták

Eshop

Dáváme vám pohled zvenčí, zjednodušíme vaši nelehkou každodenní práci, na základě odborného vzdělání, a především naší praxe.

Reference

Eva Vitamvásová

Rezidence RoSa spolupracuje se společností DelpSys od začátku své existence.  Od zkušeného týmu jsme si nechali poradit, jak s nastavením vnitřních procesů provozu, tak s péčí o klienty, aby vše fungovalo tak, jak má.
Specializovaní koučové nám pomohli sestavit a sjednotit náš tým a podporují nás svými radami i po pěti letech našeho působení. Pravidelně  pomáhají se vzděláváním našich zaměstnanců a vedoucích pracovníků. Jejich školení jsou užitečná, zábavná, inspirativní a jsou přizpůsobena našim potřebám a požadavkům.
Velice si vážíme a ceníme jejich služeb. Díky týmu z DelpSys u nás v RoSe panuje příjemná a pozitivní atmosféra.

Ing. Josef Stejkoza, MIM

Byl jsem mile překvapen, jak se s minimem vynaloženého času mohu jako vedoucí dobrat konkrétních informací o svém týmu. Ne všechny mi byly známé… Během několika málo krátkých a strukturovaných setkání jsme si vyjasnili představy a možnosti naší spolupráce a vytyčili klíčová témata, na které se chceme zaměřovat. Zbytek už obstaral DelpSys – vč. návrhu kroků, jak s týmem dále pracovat, aby byl spokojenější a atmosféra se zlepšovala! Nejedná se o instantní řešení s definovanými úkoly a milníky, jak jsme v projektech zvyklí, ale spíše o střednědobou spolupráci, která je založena na zažívání sděleného a zjištěného a potřebuje čas, aby to dobré mohlo vyplavat na povrch.

doc. MgA. Michal Zetel, Ph D.

V roce 2016 jsem oslovil Jakuba Žákavce a společnost DelpSys s vágně formulovanou prosbou o proškolení středního managamenetu Slováckého divadla Uherské Hradiště, p.o.. Po prvním setkání jsem se však dozvěděl, že: “Ryba smrdí, ale i voní od hlavy.” a v rámci projektu DelpRelations jsem byl podroben výcviku nejprve já sám. Některé věci se neposlouchaly moc příjemně a mé ego dostávalo nepěknou masáž, navíc mi některé rady a doporučení zněly neproveditelně, až absurdně. Například doporučení, že tzv. “travičům studní” nemám věnovat pozornost a trpělivě si nechat vrážet dýky do zad. Po dvojí intervenci s celým kolektivem Slováckého divadla a několika osobních konzultacích, jsem však podlehl zvláštnímu způsobu komunikace a s plnou důvěrou se odevzal vedení týmu DelpSys. Dnes, tři roky od prvního setkání musím konstatovat, že to stálo za to. Zpětně vidím celý průběh DelpRelations akce mnohem srozumitelněji a logičtěji. Navíc se veškeré předpovědi Jakuba Žákavce vyplnily. Tým divadla šlape jako hodinky a traviči studní otrávili sami sebe a odešli. DelpRelations dávají smysl a naději.

Dagmar Špírková, DiS.

Díky jejich odborným zkušenostem, vstřícnému individuálnímu přístupu a DelpRelation se nám dostalo podpory a pomoci. Intenzivní pomoc jsem využila hlavně já. Hledala jsem odpovědi na otázky: Jak uchopit nelehký úkol, aby mě nezničil hned v úvodu? Jak uvést do pohybu tým tím správným směrem a s tou správnou energií? Jak nastavit strategii a procesy od začátku dobře? Co dělat aby se kolegové v práci cítili dobře a podávali optimální pracovní výkon? Díky flexibilní a progresivní spolupráci, můžu dělat práci, která má smysl.

Mgr. Iva Metličková

Spolupráce s Vámi mi otevřela oči a naučila mě mnoha věcem, a to jak ve smyslu práce s kolegy, nadřízenými tak i směrem k pacientům. Váš zásah do mé profesní kariéry mi moc pomohl. Každé setkání s Vámi je inspirující, neokrádá nás ani mé kolegy o čas, naopak čas s trávený s Vámi běží jako voda. Změna pohledu v pracovním životě je neskutečná.

Bc. Lucie Routová

Společnost DelpSys nám pomáhá se stát takovou organizací jakou chceme být. Poskytovat služby tak, aby naši klienti mohli zůstat déle doma. Pracujeme tak v prostředí důvěry s partnery, kteří Vás podpoří. Napadá mě motto: nebýt v tom sám a táhnou za jeden provaz.

Mgr. Martina Polanská

„Pečovatelé, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci našeho domova pro seniory prošli barevným snímačem. Získané výstupy odhalily náladu v týmu, rezervy ve vzájemné spolupráci a komunikaci, ochotu k akceptaci změn apod. Za vedení domova jsme získaly cenné poznatky o tom, co si kolegové v práci přejí, čeho si cení, kde a v čem potřebují podpořit. Následně jsme pro řídící pracovníky našli cestu a nástroje, jak lépe vést svůj tým, a jak efektivně propojit dílčí týmy v jeden přirozeně fungující.“