Dáváme vám pohled zvenčí, zjednodušíme vaši nelehkou každodenní práci, na základě odborného vzdělání, a především naší praxe.

Reference

Ing. Josef Stejkoza, MIM

Byl jsem mile překvapen, jak se s minimem vynaloženého času mohu jako vedoucí dobrat konkrétních informací o svém týmu. Ne všechny mi byly známé… Během několika málo krátkých a strukturovaných setkání jsme si vyjasnili představy a možnosti naší spolupráce a vytyčili klíčová témata, na které se chceme zaměřovat. Zbytek už obstaral DelpSys – vč. návrhu kroků, jak s týmem dále pracovat, aby byl spokojenější a atmosféra se zlepšovala! Nejedná se o instantní řešení s definovanými úkoly a milníky, jak jsme v projektech zvyklí, ale spíše o střednědobou spolupráci, která je založena na zažívání sděleného a zjištěného a potřebuje čas, aby to dobré mohlo vyplavat na povrch.

doc. MgA. Michal Zetel, Ph D.

V roce 2016 jsem oslovil Jakuba Žákavce a společnost DelpSys s vágně formulovanou prosbou o proškolení středního managamenetu Slováckého divadla Uherské Hradiště, p.o.. Po prvním setkání jsem se však dozvěděl, že: „Ryba smrdí, ale i voní od hlavy.“ a v rámci projektu DelpRelations jsem byl podroben výcviku nejprve já sám. Některé věci se neposlouchaly moc příjemně a mé ego dostávalo nepěknou masáž, navíc mi některé rady a doporučení zněly neproveditelně, až absurdně. Například doporučení, že tzv. „travičům studní“ nemám věnovat pozornost a trpělivě si nechat vrážet dýky do zad. Po dvojí intervenci s celým kolektivem Slováckého divadla a několika osobních konzultacích, jsem však podlehl zvláštnímu způsobu komunikace a s plnou důvěrou se odevzal vedení týmu DelpSys. Dnes, tři roky od prvního setkání musím konstatovat, že to stálo za to. Zpětně vidím celý průběh DelpRelations akce mnohem srozumitelněji a logičtěji. Navíc se veškeré předpovědi Jakuba Žákavce vyplnily. Tým divadla šlape jako hodinky a traviči studní otrávili sami sebe a odešli. DelpRelations dávají smysl a naději.

Eva Vitamvásová

Rezidence RoSa spolupracuje se společností DelpSys od začátku své existence.  Od zkušeného týmu jsme si nechali poradit, jak s nastavením vnitřních procesů provozu, tak s péčí o klienty, aby vše fungovalo tak, jak má.
Specializovaní koučové nám pomohli sestavit a sjednotit náš tým a podporují nás svými radami i po pěti letech našeho působení. Pravidelně  pomáhají se vzděláváním našich zaměstnanců a vedoucích pracovníků. Jejich školení jsou užitečná, zábavná, inspirativní a jsou přizpůsobena našim potřebám a požadavkům.
Velice si vážíme a ceníme jejich služeb. Díky týmu z DelpSys u nás v RoSe panuje příjemná a pozitivní atmosféra.

Mgr. Martina Polanská

„Pečovatelé, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci našeho domova pro seniory prošli barevným snímačem. Získané výstupy odhalily náladu v týmu, rezervy ve vzájemné spolupráci a komunikaci, ochotu k akceptaci změn apod. Za vedení domova jsme získaly cenné poznatky o tom, co si kolegové v práci přejí, čeho si cení, kde a v čem potřebují podpořit. Následně jsme pro řídící pracovníky našli cestu a nástroje, jak lépe vést svůj tým, a jak efektivně propojit dílčí týmy v jeden přirozeně fungující.“

Dagmar Špírková, DiS.

Díky jejich odborným zkušenostem, vstřícnému individuálnímu přístupu a DelpRelation se nám dostalo podpory a pomoci. Intenzivní pomoc jsem využila hlavně já. Hledala jsem odpovědi na otázky: Jak uchopit nelehký úkol, aby mě nezničil hned v úvodu? Jak uvést do pohybu tým tím správným směrem a s tou správnou energií? Jak nastavit strategii a procesy od začátku dobře? Co dělat aby se kolegové v práci cítili dobře a podávali optimální pracovní výkon? Díky flexibilní a progresivní spolupráci, můžu dělat práci, která má smysl.

Mgr. Iva Metličková

Spolupráce s Vámi mi otevřela oči a naučila mě mnoha věcem, a to jak ve smyslu práce s kolegy, nadřízenými tak i směrem k pacientům. Váš zásah do mé profesní kariéry mi moc pomohl. Každé setkání s Vámi je inspirující, neokrádá nás ani mé kolegy o čas, naopak čas s trávený s Vámi běží jako voda. Změna pohledu v pracovním životě je neskutečná.

Bc. Lucie Routová

Společnost DelpSys nám pomáhá se stát takovou organizací jakou chceme být. Poskytovat služby tak, aby naši klienti mohli zůstat déle doma. Pracujeme tak v prostředí důvěry s partnery, kteří Vás podpoří. Napadá mě motto: nebýt v tom sám a táhnou za jeden provaz.

DCŽM Mamre

Jakub Žákavec v našem týmu strávil necelé tři dny, během kterých jsme měli prostor pobavit se jak osobně, tak společně v kolektivu. V tak krátkém čase, jak se zdá, se Jakubovi povedlo přesně pojmenovat problém, našel možný způsob řešení a zároveň nám doporučil, jak toto řešení uvádět v praxi. Ukázal se nejen jako profesionál, který správně využívá nasbírané zkušenosti, ale také jako člověk, který chce s citem a s pochopením pomoct těm, kteří si neví rady. Ve finále tak společně strávený čas nebyl jen prakticky prospěšný, ale také povzbudivý. Už teď vím, že na něj budu rád vzpomínat. Daniel Fiala

ADCŽM – Přístav Rajnochovice

Kubo, vytvořil jsi pro nás zajímavý pestrý program, který mnoho ukazoval. Děkuji také za mnoho aktivit. Bylo vidět, že jste si dali práci s tím, aby se nám to líbilo. Dokázali jste se do nás vcítit. Uvědomila jsem si jiné pohledy zpětné vazby. Děkuji za tvou kolegyni – další člověk, který se pro nás obětoval, nemusel. Krásné svědectví, příjemná žena, která touží pomáhat druhým, pro mě byla velkým povzbuzením. Děkuji za chvíle s Vámi strávené, vnímala jsem, že jsem vítaná. Markéta Řičicová
Děkujeme za Tvůj čas, službu a v mnohém vzor! Díky také za to, že jsi neváhal přizpůsobovat program a šít nám jej na míru dle aktuální potřeby. Jsi v tom opravdu dobrý! Jak mi i nám Delpsys pomohl? Pomohl JSI mi uvědomit si dost věcí – hlavně těch, na kterých bych měl i chtěl zapracovat (nejen skrze pantomimu, ale také skrze to všechno, co jsme prožili, a mohli prodiskutovat v různých párech jeden na jednoho). A nám všem JSI pomohl v lepší vzájemné komunikaci, v tom se nebát dát druhému zpětnou vazbu nebo si o ni sami říct. Díky také za ustavičné povzbuzování! Jiří „Colins“ Šůstek
Jakub Žákavec, tvoje skúsenosti v kombinácií so vzdelaním zúročuješ veľmi dobre a doporučil by som tento „systém“ každému. Ďakujem ! Šimon Holý