aneb jak stavět a rekonstruovat domovy pro seniory

Proč to děláme?

Všichni chceme, aby se naši klienti měli co možná nejlépe. V rámci projektu chceme odpovědět na otázky, jakým způsobem a jak postavit či rekonstruovat domovy pro seniory tak, aby se v nich klienti cítili opravdu jako doma.

A kde čerpat inspiraci jinde, než doma v Čechách.

Jsme si jisti, že spousta českých domovů pro seniory realizovala při stavbě či rekonstrukci inovativní nápady a postupy, díky kterým se zvýšila spokojenost klientů i pracovníků. Je velká škoda, že se většinou tyto nápady nesdílejí. Často se místo toho používají zahraniční příklady, ačkoli vzhledem k rozdílným způsobům poskytování péče nejsou tato řešení často plně přenositelná.

Co tedy chceme?

 1. Sdílet to, co se povedlo, abychom se mohli vzájemně inspirovat.
 2. Sdílet bariéry, které jsme museli překonat a způsob, kterým jsme je překonali, abychom si všichni ulehčili další práci.
 3. Sdílet cesty, kterými jsme se vydali a zjistili jsme, že nikam nevedou a není je radno opakovat, abychom se mohli poučit.

Pro koho to děláme?

Pokud se poskytovatel sociální služby rozhodne pro stavbu nové budovy, je třeba mít při projektování na paměti, že se jedná o objekt určený především pro bydlení a je důležité si uvědomit právo seniorů na soukromí a na lidský přístup. Toto si pak musí uvědomovat i projektant či architekt, který dané řešení navrhuje.

Chceme přinést zajímavé informace všem, kteří se stavbou či rekonstrukcí domovů pro seniory mohou zabývat, a to konkrétně těm:

 • kteří to navrhují,
 • kteří to zadávají,
 • kteří to financují,
 • a hlavně, těm, kteří tam bydlí!

Výsledky projektu

Projekt byl realizován mezi lety 2021 a 2023 multidisciplinárním týmem složeným z odborníků na sociální služby, sociálních pracovníků, psychologů, projektantů, architektů a dalších odborníků. V rámci projektu jsme provedli dotazníkové šetření mezi pobytovými zařízeními pro seniory, která jsou registrovaná v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR, a získali jsme odpovědi od 123 domovů. Dále jsme navštívili celkem 60 zařízení, ve kterých jsme se zaměřovali na to, jak maximálně přiblížit prostor domova tak, aby se v něm klienti cítili v co největší míře opravdu jako doma. V rámci návrhu a řešení projektu jsme vycházeli z toho, že mnohé české domovy pro seniory využily při novostavbě či rekonstrukci inovativních nápadů a postupů, díky kterým se zvýšila spokojenost klientů i pracovníků. Tyto nápady a inspirace jsme v rámci projektu sbírali. Výstupy projektu vychází ze zjištěných poznatků a z dlouhodobé dobré praxe zapojeného týmu.

Odborná kniha pro ty, kteří rekonstrukce a stavby navrhují Domov domovem Jak přemýšlet o prostoru pobytových sociálních zařízení pro seniory

Cílem publikace je přiblížit svět poskytovatelů sociálních služeb a jejich pracovníků a klientů světu architektů. Postupně prozkoumáme kontext a historii poskytování sociálních služeb, potřeby seniorů jako obyvatel domovů a aktuální stav domovů v České republice. Zabýváme se příklady dobré i špatné praxe, různými aspekty výstavby a provozu, konkrétními možnostmi prostorového řešení a trendy v oblasti rezidenční péče o seniory.

Manuál Jak stavět a rekonstruovat domovy pro seniory Klíčové parametry

Tato publikace poskytuje komplexní přehled procesů a postupů nezbytných pro úspěšné realizování rekonstrukce nebo výstavby nových budov domovů pro seniory. Manuál je rozdělen do tří hlavních částí: první část popisuje klíčové fáze projektu, od počáteční studie proveditelnosti až po finální uvedení objektu do provozu. Druhá část nabízí praktické příklady úprav zaměřených na zvýšení ergonomie prostoru a celkové kvality poskytované péče. Třetí část poskytuje nástroj pro hodnocení ergonomie staveb, který slouží jako základ pro efektivní plánování a brainstorming možných řešení. Manuál zdůrazňuje důležitost vzájemné spolupráce mezi architekty, projektanty a poskytovateli péče, aby byly zohledněny potřeby a práva seniorů na soukromí. Tento manuál je určen nejen pracovníkům v sociálních službách, ale všem, kteří se podílejí na výstavbě a rekonstrukci domovů pro seniory​​.

Aplikace pro vyhodnocení ergonomie poskytované péče v pobytových sociálních službách pro seniory

Webová aplikace „Domov domovem“ nabízí jedinečný způsob, jak zhodnotit ergonomii a vhodnost vašeho zařízení pro poskytování sociálních služeb seniorům. Máte-li v plánu stavbu nového zařízení nebo hledáte cesty, jak vylepšit stávající prostředí, naše aplikace vám poskytne klíčové informace a doporučení pro zajištění optimálních podmínek pro vaše klienty i personál.

Jak Vám „Domov domovem“ pomůže?

 • Komplexní hodnocení: Naše aplikace umožňuje hodnocení různých aspektů vašeho zařízení, od umístění a přístupnosti po interiér a vybavení pokojů.
 • Odborné náhledy: Vycházíme z rozsáhlých rešerší a ověřených indikátorů kvality, které byly testovány v rámci 60 českých zařízení a hodnoceny odborníky i uživateli.
 • Individuální přístup: Neporovnáváme zařízení navzájem, ale každé hodnotíme samostatně, s cílem identifikovat unikátní potenciály pro zlepšení.
 • Zvýšení kvality péče: S našimi doporučeními získáte příležitost vytvořit prostředí, které nejen splňuje standardy, ale překračuje očekávání vašich klientů.

Pokud jste připraveni posunout vaše zařízení na novou úroveň kvality, vyplňte náš registrační formulář. Po schválení vám pošleme unikátní odkaz na detailní formulář pro hodnocení ergonomie vašeho zařízení.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury CR v rámci Programu ÉTA.

Co vznikne?

Webový portál, který bude shromažďovat informace na jednom místě pro všechny, které tohle téma zajímá

Odborná kniha pro ty, kteří rekonstrukce a stavby navrhují

Brožura pro zadavatele

Další informace https://inesan.eu/projekty/domov-domovem-aneb-jak-stavet-a-rekonstruovat-domovy-pro-seniory/

Jak budeme postupovat?

Budeme se ptát těch, kdo tomu rozumí nejvíce, a to jste právě Vy: nejen architekti, dříve narození, zřizovatelé, ale především současní poskytovatelé.