aneb jak stavět a rekonstruovat domovy pro seniory

Proč to děláme?

Všichni chceme, aby se naši klienti měli co možná nejlépe. V rámci projektu chceme odpovědět na otázky, jakým způsobem a jak postavit či rekonstruovat domovy pro seniory tak, aby se v nich klienti cítili opravdu jako doma.

A kde čerpat inspiraci jinde, než doma v Čechách.

Jsme si jisti, že spousta českých domovů pro seniory realizovala při stavbě či rekonstrukci inovativní nápady a postupy, díky kterým se zvýšila spokojenost klientů i pracovníků. Je velká škoda, že se většinou tyto nápady nesdílejí. Často se místo toho používají zahraniční příklady, ačkoli vzhledem k rozdílným způsobům poskytování péče nejsou tato řešení často plně přenositelná.

Co tedy chceme?

  1. Sdílet to, co se povedlo, abychom se mohli vzájemně inspirovat.
  2. Sdílet bariéry, které jsme museli překonat a způsob, kterým jsme je překonali, abychom si všichni ulehčili další práci.
  3. Sdílet cesty, kterými jsme se vydali a zjistili jsme, že nikam nevedou a není je radno opakovat, abychom se mohli poučit.

Pro koho to děláme?

Pokud se poskytovatel sociální služby rozhodne pro stavbu nové budovy, je třeba mít při projektování na paměti, že se jedná o objekt určený především pro bydlení a je důležité si uvědomit právo seniorů na soukromí a na lidský přístup. Toto si pak musí uvědomovat i projektant či architekt, který dané řešení navrhuje.

Chceme přinést zajímavé informace všem, kteří se stavbou či rekonstrukcí domovů pro seniory mohou zabývat, a to konkrétně těm:

  • kteří to navrhují,
  • kteří to zadávají,
  • kteří to financují,
  • a hlavně, těm, kteří tam bydlí!

Co vznikne?

Webový portál, který bude shromažďovat informace na jednom místě pro všechny, které tohle téma zajímá

Odborná kniha pro ty, kteří rekonstrukce a stavby navrhují

Brožura pro zadavatele

Další informace https://inesan.eu/projekty/domov-domovem-aneb-jak-stavet-a-rekonstruovat-domovy-pro-seniory/

Jak budeme postupovat?

Budeme se ptát těch, kdo tomu rozumí nejvíce, a to jste právě Vy: nejen architekti, dříve narození, zřizovatelé, ale především současní poskytovatelé.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury CR v rámci Programu ÉTA.