Srdečně Vás zvu na akreditované školení FyzioDelp

Základy ošetřovatelské péče a manipulačních technik

pro pracovníky v sociálních službách.

Sejdeme se

Kdy:

Kde:

Na co se můžete těšit:

  • 8 hodinový kurz vám přinese jiný pohled na ošetřovatelský proces. Pohled, který vychází z filosofie pedagogických a ošetřovatelských konceptů a metod zacílených na individualitu klientů.
  • Zažijete praktický nácvik technik, sebezkušenostní cvičení a celodenní interakci.
  • Společně stanovíme zásady a přístup v ošetřovatelské péči
  • Ukážeme vám možnosti aktivizace klientů při všedních denních činnostech.
  • Naučíte se manipulační techniky na lůžku především ve vertikální poloze a polohování.
  • Uvědomíte si vlastní tělo, abyste dokázali chránit vlastní zdraví a cítili se při práci komfortně.

Připravte se na to, že školení není určeno pro pasivní pozorovatele.

Proto si s sebou prosím přineste pohodlné oblečení a snadno nazouvací boty.

Brzy na viděnou. Vaše lektorka Lada

Vladimíra Meruňková - DelpSys - systém, který dává smysl...
Svou profesní dráhu jsem začala ve zdravotnictví, poté jsem působila od roku 2009 jako všeobecná sestra v sociálních službách. Dlouholeté zkušenosti se seniory nyní zúročuji a rozšiřuji v zaměstnání Pečovatelské služby. Působím jako odborný poradce pro ošetřovatelství a pomáhám sjednotit poskytování ošetřovatelské i zdravotní péče. V roce 2019 jsem dokončila vyšší odborné studium diplomované všeobecné sestry. Od roku 2016 spolupracuji se společností DelpSys, kde jsem lektor školení manipulace. Daří se mi poznatky, které předávám dál, uplatnit v praxi a naopak vznášet zkušenosti z praxe do kurzu manipulace.