Srdečně Vás zvu na akreditované školení FyzioDelp

Nástavbový kurz základů ošetřovatelské péče

a manipulačních technik

pro pracovníky v sociálních službách.

Nezapomeňte, že tohoto nástavbového školení se mohou účastnit jen absolventi školení základního.

Sejdeme se

Kdy:

Kde:

Na co se můžete těšit:

  • V 8 hodinovém kurzu získáte poznatky ke zvyšování kvality ošetřovatelské péče pomocí dobře zvládnutých pracovních postupů, technik pro zlepšení vlastní koncentrace a soustředění.
  • Naučíte se nové způsoby manipulačních technik. Všechny jsou opět zaměřeny na aktivizaci klientů a ochranu vašeho zdraví. Jedná se především o přesuny v horizontálních polohách (např. přesun z lůžka na vozík, křeslo, toaletní křeslo, židli, přesun z toalety na vozík, z auta na vozík, ze sedu do stoje, aj.).
  • Společným efektivním opakováním a praktickým nácvikem upevníme zásady a přístup v oštřovatelské péči, aktivizace klientů při všedních denních činnostech a manipulační techniky na lůžku.
  • Můžete sdílet poznatky z předešlého školení a jejich zavádění do praxe. Prostor bude věnován i konkrétním případovým studiím a technikám, jejichž zavádění bylo úspěšné méně.

Připravte se na to, že školení není určeno pro pasivní pozorovatele.

Proto si s sebou prosím přineste pohodlné oblečení a snadno nazouvací boty.

Brzy na viděnou. Vaše lektorka Lada

Vladimíra Meruňková - DelpSys - systém, který dává smysl...
Svou profesní dráhu jsem začala ve zdravotnictví, poté jsem působila od roku 2009 jako všeobecná sestra v sociálních službách. Dlouholeté zkušenosti se seniory nyní zúročuji a rozšiřuji v zaměstnání Pečovatelské služby. Působím jako odborný poradce pro ošetřovatelství a pomáhám sjednotit poskytování ošetřovatelské i zdravotní péče. V roce 2019 jsem dokončila vyšší odborné studium diplomované všeobecné sestry. Od roku 2016 spolupracuji se společností DelpSys, kde jsem lektor školení manipulace. Daří se mi poznatky, které předávám dál, uplatnit v praxi a naopak vznášet zkušenosti z praxe do kurzu manipulace.