U následujících tvrzení vyberte vždy jednu odpověď, která vás nejvíce vystihuje.


MOUDROST A POZNÁNÍ - první skupina vlastností se týká moudrosti. V této skupině jsou silné stránky, které představují pět cest k projevení moudrosti a dále nezbytný předpoklad moudrosti, totiž poznání. Seřadil jsem je od vývojově nejzákladnější vlastnosti zvídavosti až po vývojově nejvyspělejší vlastnost vhled.

„Vždy se zajímám o svět kolem sebe“


„Snadno se začnu nudit“

„Jsem nadšený/á, když se učím něco nového“

„Nemám ve zvyku navštěvovat muzea nebo vzdělávací instituce“

„Když to situace vyžaduje, dokážu uvažovat velmi racionálně“

„Mám sklon dělat rychlé závěry a soudy“

„Rád/a vymýšlím nové způsoby, jak něco udělat“

„Většina mých přátel má větší představivost než já“

„Ať se nacházím v jakékoliv společenské situaci, vždy dokážu zapadnout“

„Příliš se mi nedaří odhadnout pocity druhých lidí“

„Vždy jsem schopný/á vidět věci v jejich komplexnosti“

„Málokdy mě někdo požádá o radu“


ODVAHA - silné stránky, které v souhrnu tvoří odvahu, odrážejí schopnosti uplatnit vůli při prosazení nějakého důležitého cíle v nepříznivých a nejistých podmínkách. Tato vlastnost je obecně velmi ceněna a každá kultura má své hrdiny, kteří tuto vlastnost zosobňují. Za tři všeobecné cesty k této kladné vlastnosti považuji statečnost, vytrvalost a integritu (opravdovost).

„Často zastávám odlišné názory, a to i proti silné opozici“


„Často mě přemůže bolest a zklamání“

„Vždy dokončím, co začnu“

„Od práce se často nechám odlákat“

„Své sliby vždy dodržím“

„Přátelé mi nikdy neříkají, že jsem opravdový/á, upřímný/á“


LÁSKA A LIDSKOST - tyto silné stránky se projevují v pozitivních sociálních interakcích s jinými lidmi: přáteli, známými, členy rodiny a také cizími osobami.

„V průběhu uplynulého měsíce jsem někomu dobrovolně pomohla“


„Málokdy mě štěstí druhých tak potěší jako moje vlastní“

„V mém životě jsou lidé, kterým záleží na mých pocitech a na tom, abych byl/a v pohodě, stejně jako jim záleží na jejich vlastním štěstí“

„Je pro mne těžké přijímat lásku od druhých lidí“


SPRAVEDLNOST - tyto silné stránky se projevují v našich občanských aktivitách. Přesahují naše vztahy s jednotlivými lidmi, vypovídají o našich vztazích k větším skupinám, například k rodině, komunitě a zemi, ve které žijeme, a ke světu.

„Když jsem členem nějaké skupiny, pracuji, jak nejlépe umím“


„Váhám, když mám svůj vlastní zájem obětovat ve prospěch skupiny, jejímž jsem členem/členkou“

„Ke všem lidem se chovám stejně, ať se jedná o kohokoliv“

„Když někoho nemám rád/a, je pro mne těžké se k němu chovat nestranně“

„Vždy lidi přesvědčím, aby věci dělali společně, bez toho, aniž bych na ně příliš naléhal/a“

„V plánování skupinových aktivit nejsem moc dobrá/ý“


UMÍRNĚNOST - jakožto klíčová silná stránka obnáší umírněnost vhodné a střídmé vyjadřování vašich přání a potřeb. Umírněný člověk nepotlačuje své touhy, ale čeká na vhodnou příležitost k jejich uspokojení tak, aby tím neuškodil sobě nebo ostatním.

„Své emoce ovládám“


„Málokdy dodržím své předsevzetí“

„Vyhýbám se činnostem, které jsou nebezpečné“

„Někdy si v přátelských a milostných vztazích špatně vybírám“

„Když mi lidé lichotí, raději změním téma“

„Často hovořím o svých úspěších“


TRANSCENDENCE - poslední skupinu silných stránek sdružuji pod termín transcendence. Tento pojem nebyl v dějinách příliš oblíbený – obvykle se dává přednost označení spiritualita – ale chci se vyhnout zaměňování konkrétní silné stránky, spirituality, s nenáboženskými silnými stránkami v této skupině, kterými jsou například nadšení nebo vděčnost. Transcendencí mám na mysli emoční silné stránky, které člověka přesahují a spojují ho s něčím větším, trvalejším: s jinými lidmi, budoucností, evolucí, božskostí či vesmírem.

„V minulém měsíci mě nadchlo nějaké vynikající dílo (v hudbě, výtvarném umění, divadle, filmu, sportu, vědě či matematice)“


„V posledním roce jsem nevytvořil/a žádný krásný výtvor“

„Vždy řeknu ‚děkuji‘, i když se jedná o drobnost“

„Málokdy se zamyslím nad tím, jakého štěstí se mi dostává“

„Vždy se dívám na pozitivní stránku věcí“

„Málokdy mám dobře promyšlený plán toho, co chci udělat“

„Můj život má jasně daný smysl“

„Nemám v životě žádné poslání“

„Vždy se řídím heslem Co jsme si, to jsme si…“

„Vždy usiluji o odvetu, pomstu“

„Vždy se co nejvíce snažím spojit práci s hrou“

„Málokdy říkám vtipné věci“

„Vždy se naplno vrhnu do všeho, co dělám“

„Často jen tak nečinně sedím nebo bloumám od ničeho k ničemu“

prosím zadejte vaše jméno
prosím zadejte váš email

Zdroj: SELIGMAN, Martin E. P. Vzkvétání – Nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody. Jan Melvil Publishing, 2014. 410 s. ISBN 978-80-87270-91-2