Kvalita léků

Připravujeme pro Vás zcela unikátní nástroj na zvýšení bezpečnosti podávání léků, které s sebou vždy nese riziko. U obyvatel, kteří užívají větší množství léků a kterým je nutné léky drtit a někdy dokonce podávat pomocí sondy, toto riziko narůstá téměř geometrickou řadou. Spolupracujeme s předními odborníky z oboru farmacie, mimo jiné i s PharmDr. Josefem …