AzylDelp

aneb Tvorba plánu podpory pro klientky azylového domu Současnost V současné době probíhá ve většině azylových domů plánování služby nekoordinovaně, většinou na základě subjektivních náhledů. Mnohdy je velice složité hodnotit úspěšnost poskytnuté služby. Některé klientky zneužívají poskytovaných služeb a je velice těžké rozlišení potřebnosti, a především určení efektivnosti. Záměr V rámci projektu bychom rádi realizovali …