Pro mě jsou důležité v podstatě dva rozměry. První je zhodnocení dne; projít si, co jsem vlastně dělala. Někdy mě překvapí, že si nemůžu vzpomenout na všechny části dne. Ale učím se uvědomovat si. Druhé velké téma je odpuštění a hlavně odpuštění sobě samotné.

Překvapilo mě, jak je těžké odpustit si a je to pro mě výzva. V podstatě jsem člověk dost tvrdohlavý a přísný i sám na sebe a 5O mi ukazuje, že to jde a že je to valtně budování vztahu sám k sobě.

Učí mě to vhledu do situace, vzhledu do toho, proč lidé jednají jak jednají, trochu se dívat na věci jejich pohledem a tedy líp rozumět.

Když přichází změna, na začátku ji většinou automaticky zavrhnu. Pak se mi to rozleží v hlavě, 5O mi dává prostor si to promyslet, „přechroustat“ po svém. Pak si říkám, že ta změna vlastně nemusí být vůbec špatná. Umožňuje mi to koukat na věci objektivněji, byť s odstupem času.

Vnímám posun ve vztazích k sobě i druhým. Nefunguje to ještě u všech, ale ta metoda mi pomáhá.