Ve spolupráci s MotivP uvádíme diskuzi na téma Změna a jak ji realizovat. Součástí zvyšování kvalita péče je proces, který nutně obsahuje změnu. Podívejte se na to, jak ji chápeme my:

Ve společnosti NEstárniBLBĚ se snažíme dělat osvětu mezi poskytovateli sociálních služeb.

Podívejte se na to, jak chápeme kvalitu: https://kvalitapece.cz/okvalite/