Autor: blekix

Hodnocení domů pro seniory – DelpSys na ČT24

V rámci účasti DelpSys na dnešní konferenci vystoupil Jakub Žákavec v krátkém příspěvku. Reportáž o Značce kvality naleznete v čase 12:00, video zapnete kliknutím na obrázek Vysvětloval Značku kvality, u níž je certifikátor. Jeden z produktů společnosti DelpSys přímo navazuje na tento projekt Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Hodnocení zaměstnanců

Hodnocení zaměstnanců S hodnocením se setkáváme všichni již od svého narození. Jsme srovnáváni s ostatními. Nikdo toho nebyl ušetřen. „Ten náš kluk ještě nechodí, ale sousedův Pepíček již chodí dva měsíce. A to je o dva týdny mladší.“ Se vstupem do školy nás začali učitelé porovnávat již dle jasně nastavené …

Kvalita v sociálních službách a ve zdravotnictví

Poslání domova pro seniory je podat pomocnou ruku těm, kteří už tímto světem sami „jít“ nemohou. Vytvořit pro ně domov, který se co nejvíce bude podobat tomu pravému. Vybudovat pro ně prostředí, ve kterém už nebudou muset podzim svého života přežívat, ale budou jej moci naplno prožít.

Age management – Jak řídit a rozvíjet lidské zdroje v kontextu věku

„Age management – Jak řídit a rozvíjet lidské zdroje v kontextu věku“ je název nové publikace, která představuje v širším kontextu aktuální téma takzvaného „Age managementu“. Age management je v publikaci představován a popisován jako souhrn procesů a postupů v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů. Procesů souvisejících se stárnutím …