Církev

Na začátku roku 2020 jsem díky P. Kamilovi Strakovi začal spolupracovat s diecézními centry mládeže. K podpoře jednotlivců a týmu jsem využil metodu, kterou s úspěchem používáme v komerční oblasti. Jak se daří tato práce bych raději nechal přímo na těch, pro které s radostí pracuji.

Jakub je člověkem, který hledá cesty a řešení. Jsem vděčný co jsi vnesl do týmového života na centra mládeže v ČR. Každá skupina potřebuje trochu kouče, trochu supervizi a to se povedlo. Osobně jsem vděčný za hledání vizí, jak sloužit mezi mládeži. Děkuji  tobě a celé společnosti delpsys, za konkrétní rozvoj darů u lidí a to jak osobnostně, tak v týmové spolupráci a službě.

Přeji, ať dál rozvíjjíte směr, způsob, který  jste vytvořili. Jak v české společnosti, ale také v církvi. Díky Jakube a díky všem. Kamil Strak

P. Kamil Strak

Projekt od společnosti DelpSys v rámci barevně-slovního snímače (ColorDelp – barvy, které dávají smysl) jsem si osobně i v rámci celé naší komunity mládeže, kdy spolu na jednom místě žije 7 mladých a 2 kněží, prožil už několikrát. I přes počáteční nedůvěru k „barvičkám“, jak jsme si to lidově nazvali, nás všechny výsledek překvapil – spolu s mistrným vysvětlením Kuby Žákavce. Největším gró však je, že člověk pozná, jak si stojí, a hlavně si jasně pojmenuje, v čem je to ok a v čem je naopak třeba zabrat nebo něco změnit.
A to zejména v interakci s druhými – ať už v komunitě, týmu, společenství nebo vztahu, – to má obrovský význam do budoucna, ať už ode mě směrem k nim nebo od nich směrem ke mně. Doporučuji alespoň vyzkoušet.

P. Jiří Šůstek (Colins)

Ahoj Jakube,

mně se Tvá návštěva u nás líbila. Bylo milé, že vše probíhalo v pohodové domácí atmosféře. Naplnilo se mé očekávání, že nám pomůžeš přemýšlet o naší roli v Příchovicích a v týmu, o našich vztazích ke službě i k sobě navzájem. Setkání přineslo minimálně to, že jsme si řadu věcí tohoto druhu uvědomili, že jsme slyšeli také pohled někoho “z venku” a že jsme se po Tvém odjezdu společně zamýšleli nad tím, kdo a jak funguje a co bychom mohli do budoucna v našem životě zde a v naší službě vylepšit.

P. Jiří Smolek


Test jsme obdrželi emailovou formou a měli za úkol ještě před setkáním vyplnit. V první části jsme museli seřadit uvedené barvy podle našich preferencí, potom jsme k různým slovům přiřazovali z nabízených barev. Nakonec jsme opět seřadili barvy podle toho, jak nám jsou sympatické.

Test jsem vyplňovala s velkou dávkou skepse, nevěřila jsem, že by takováto metoda o mně mohla něco vypovědět. Nepokoušela jsem se však záležitost sabotovat a vyplnila test podle nejlepšího svědomí.

Jaké pak bylo překvapení, když přijel Jakub Žákavec a my k němu jednotlivě chodili si popovídat o vyhodnocení testu. Výsledky mi přpadaly opravdu odpovídající mé osobnosti a situaci. Jako nejdůležitější jsem vnímala, že mi Jakub vysvětlil jednotlivé položky a jak se s nimi dá jednat v praxi. Na co si dát pozor v týmové práci a na co se soustředit. Pomohlo mi to trochu hlouběji proniknout ke svému já, lépe se poznat, uvědomit si své schopnosti i slabiny a odkrýt rizika, která by mohla způsobovat konflikty. Velmi prospěšná byla také pozdější diskuze s týmem, kde jsme si nové poznatky posdíleli.

Anna Středová