Ing. Hana Lorencová, Ph.D.

Pracuje jako vysokoškolská pedagožka, konzultantka a lektorka. Zabývá se problematikou rozvoje sociálních a manažerských dovedností, leadershipu, týmové práce, ovlivňování a vzdělávání dospělých. Je řešitelkou a spoluřešitelkou tuzemských i zahraničních rozvojových a výzkumných projektů a spoluautorkou řady odborných publikací. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor management se zaměřením na manažerskou psychologii a sociologii. Absolvovala studijní pobyty a stáže v zahraničí. Ve volném čase se věnuje tanci.

hana.lorencova@delpsys.cz

    

Řekli o mě:

Je profesionál každým coulem. Umí převést realitu na řeč čísel. Každá analýza je pro ni hračkou.

Mgr. Jakub Žákavec, Ph.D., MBA