Reference na školení manipulace

LogoBenatkyDěkujeme za zpětnou vazbu zaměstnancům z Domova u Anežky, střediska Benátky na Jizerou:

Tento vzdělávací program pro mě byl přínosem zejména v manipulaci s klientem na lůžku i na vozíčku a v polohování. Existují metody, jak si zjednodušit přesun klienta z lůžka na vozík nebo posunout klienta na lůžku i když si v první chvíli myslíme, že to fyzicky nezvládneme. Techniky, které nám názorně a trpělivě předváděla paní Vladimíra Meruňková a paní Zdeňka Vlčková byly zajímavé a poučné. Děkuji za nové informace a mohu tento vzdělávací program jen doporučit.

Toto školení, které vedla lektorka Vlaďka Meruňková pro mě bylo velice přínosné. Hned na úvod jsme si napsaly každá své jméno na štítek, který jsme si na sebe nalepily, aby nás paní Meruňková mohla oslovovat jménem, což je příjemné a více osobní.
Její různé ukázky jak manipulovat s klienty byly pro mě přínosné už jen tím, že jsme si to vše vyzkoušely. Také jsme si zkusily jak se cítí klient při špatném nebo dobrém postupu manipulace. Bylo vidět, že má paní lektorka hodně zkušeností, neboť sama pracuje v terénní službě.
Manipulaci s klientem, kterou nám ukazovala, určitě využiji ve své práci, při polohování, podávání stravy atd., neboť nám ukázala jak manipulovat s klientem buď jednotlivě nebo s pomocí kolegyně. Když budeme s touto technikou dobře pracovat tak nás ani nebudou bolet záda.

Obě paní lektorky byly na první pohled velmi sympatické a byla jsem ráda, že i během kurzu jsem nebyla zklamaná. Školící látku dokázaly podat poutavě, srozumitelně, a hlavně dokázaly vzbudit touhu si vše hned aktivně a reálně vyzkoušet.
Díky tomuto školení jsem měla možnost si prakticky na kolegyních z týmu i na sobě vyzkoušet nácvik šetrné manipulace jako by to bylo v realitě s klientem. Veškerá manipulace vychází z potenciálu samotného klienta a zároveň respektuje možnosti pečovatele. Jedná se o osvojení relativně jednoduchých, a přitom velmi efektivních pracovních návyků, které si kladou za cíl prevenci dekubitů, defektů kůže a samozřejmě i samotné polohování a přemisťování klienta.
Ve své práci jistě využiji získané znalosti, přičemž je pro mě velmi důležité si získané znalosti dobře osvojit, tzv. „dostat je do ruky“, jak nám říkala samotná paní lektorka, tak, abych je mohla každodenně uplatňovat v praxi.

Měla jsem možnost se zúčastnit školení „Manipulace a techniky polohování s klientem“. Lektorky, které nás školily byly velmi sympatické a působily na mne velmi pozitivně. Osobně si myslím, že to s nimi nebyla žádná nuda, všechny jsme se dobře pobavily a hlavně se naučily jak to chodí a může fungovat v reálném životě seniorů a co můžeme využít ve své práci.
Vše pro mě bylo srozumitelně podáno, jak teorie tak též i praktická část a to díky tomu, že jsme měly toto školení přizpůsobené tomu, abychom si mohly mezi sebou v týmu na místě vše vyzkoušet. Naučily nás hlavně různé techniky šetrné manipulace a polohování, přesuny z vozíku klientů a pozitivní i pro nás samé, jak předcházet zdravotním problémům se zády, což je v této nebo každé jiné práci se seniory nejvíce namáhané. Cílem je také předejít různým dekubitům a defektům kůže klientů.
Celé školení pro mě bylo velkým přínosem a znalosti, které jsem si z toho vzala chci ve své práci určitě využít i do budoucna pro své blízké. Jsem ráda, že díky svému zaměstnavateli mám tuto možnost se více zdokonalovat, jelikož mě tato práce hodně naplňuje, proto vím, že se chci určitě, pokud to bude možné, dál účastnit dalších takovýchto školení.

Školení „Základy ošetřovatelské péče a manipulačních technik“ bylo velmi zajímavé a moc poučné. Paní instruktorky, Vladimíra Meruňková a Zdeňka Vlčková, se nám hodně věnovaly, byly milé. Oslovovaly nás jménem, které jsme měly nalepené na tričku.
Vyzkoušely jsme si, pro mě, nové techniky polohování (jiné, než jsme se učily na zdrávce na kurzu) a také přesazování z invalidního vozíku na postel.
Jsem moc ráda, že jsem se tohoto školení zúčastnila, bylo velmi akční, líbilo se mi, že jen nesedíme za stolem a posloucháme, ale že jsme si mohly vyzkoušet jak pozici klienta tak i nové manipulační techniky polohování.
Určitě bych se příště účastnila znovu. Školení bylo velkým přínosem pro mou práci.

Toto školení pro mne bylo velmi důležité. Jsem ráda že jsem si díky němu mohla prakticky vyzkoušet nové techniky polohování a manipulace s klientem. Paní lektorky byli velmi milé, trpělivé a vše dokázali srozumitelně nejen vysvětlit ale i prakticky ukázat.  Znalosti a dovednosti z tohoto školení se dají ihned uplatnit v praxi i když některé techniky je třeba si natrénovat. Toho školení určitě budu využívat ve své každodenní práci s klienty.

Školení na téma „Základy ošetřovatelské péče a manipulačních technik pro pracovníky v sociálních službách“ se mi moc líbilo. Obě lektorky byly velice dobře naladěny a vycházela z nich pozitivní nálada. Byly moc fajn. Viděla jsem spoustu zajímavých technik polohování, které jsem doposud neznala a také bylo fajn, že jsme si to mohly na sobě každá vyzkoušet. Bylo to velmi zábavné. Naučila jsem se s klienty lépe manipulovat. Uvítala bych více takovýchto školení.