Reference na školení manipulace

Děkujeme za zpětnou vazbu zaměstnancům z Domova u Anežky, střediska Benátky na Jizerou: Tento vzdělávací program pro mě byl přínosem zejména v manipulaci s klientem na lůžku i na vozíčku a v polohování. Existují metody, jak si zjednodušit přesun klienta z lůžka na vozík nebo posunout klienta na lůžku i když si v první chvíli …

Žít s jistotou

V současné době spouštíme nový unikátní projekt, který má za cíl pomoci našim dříve narozeným, aby zůstali co nejdéle aktivní v domácím prostředí. V případě zájmu nás můžete kontaktovat.

Kvalita léků

Připravujeme pro Vás zcela unikátní nástroj na zvýšení bezpečnosti podávání léků, které s sebou vždy nese riziko. U obyvatel, kteří užívají větší množství léků a kterým je nutné léky drtit a někdy dokonce podávat pomocí sondy, toto riziko narůstá téměř geometrickou řadou. Spolupracujeme s předními odborníky z oboru farmacie, mimo jiné i s PharmDr. Josefem …

Pečovatelské služby

V současné době pracujeme na analýze práce pečovatelských služeb. Máme k dispozici analýzu postojů klientů několika pečovatelských služeb. Postoje jsme získali od více než dvou stovek seniorů. Tato analýza podporuje naši službu pro poskytovatele terénních služeb, a to především rozvoj jejich zaměstnanců.