Srdečně Vás zvu na akreditované školení FyzioDelp

Základy ošetřovatelské péče a manipulačních technik

pro pracovníky v sociálních službách.

Sejdeme se

Kdy:

Kde:

Na co se můžete těšit:

  • 8 hodinový kurz vám přinese jiný pohled na ošetřovatelský proces. Pohled, který vychází z filosofie pedagogických a ošetřovatelských konceptů a metod zacílených na individualitu klientů.
  • Zažijete praktický nácvik technik, sebezkušenostní cvičení a celodenní interakci.
  • Společně stanovíme zásady a přístup v ošetřovatelské péči
  • Ukážeme vám možnosti aktivizace klientů při všedních denních činnostech.
  • Naučíte se manipulační techniky na lůžku především ve vertikální poloze a polohování.
  • Uvědomíte si vlastní tělo, abyste dokázali chránit vlastní zdraví a cítili se při práci komfortně.

Připravte se na to, že školení není určeno pro pasivní pozorovatele.

Proto si s sebou prosím přineste pohodlné oblečení a snadno nazouvací boty.

Brzy na viděnou. Vaše lektorka Zdeňka

Ráda překonávám své hranice a pomáhám s tím i ostatním. Při práci jsem se v nemocnici v Sušici na rehabilitaci a na oddělení lůžek následné péče setkala s nejrůznějšími diagnózami u pacientů a vracela je zpátky do běžného života díky nácvikům všedních denních činností. V domově seniorů ve Kdyni jsem rozšířila svoje znalosti o nejrůznější kurzy a ucelené koncepty péče, zde jsem také instruovala nově příchozí zaměstnance ve správné manipulaci s klienty. Zároveň školím základy ergonomie a prvky ze školy zad, jak se pohybovat, aby záda nebolela. Vystudovala jsem bakalářské studium ergoterapie na ZČU a nástavbové magisterské studium speciální pedagogiky. Denně úspěšně skládám zkoušky života společně se svou rodinou.