Srdečně Vás zvu na akreditované školení FyzioDelp

Nástavbový kurz základů ošetřovatelské péče

a manipulačních technik

pro pracovníky v sociálních službách.

Nezapomeňte, že tohoto nástavbového školení se mohou účastnit jen absolventi školení základního.

Sejdeme se

Kdy:

Kde:

Na co se můžete těšit:

  • V 8 hodinovém kurzu získáte poznatky ke zvyšování kvality ošetřovatelské péče pomocí dobře zvládnutých pracovních postupů, technik pro zlepšení vlastní koncentrace a soustředění.
  • Naučíte se nové způsoby manipulačních technik. Všechny jsou opět zaměřeny na aktivizaci klientů a ochranu vašeho zdraví. Jedná se především o přesuny v horizontálních polohách (např. přesun z lůžka na vozík, křeslo, toaletní křeslo, židli, přesun z toalety na vozík, z auta na vozík, ze sedu do stoje, aj.).
  • Společným efektivním opakováním a praktickým nácvikem upevníme zásady a přístup v oštřovatelské péči, aktivizace klientů při všedních denních činnostech a manipulační techniky na lůžku.
  • Můžete sdílet poznatky z předešlého školení a jejich zavádění do praxe. Prostor bude věnován i konkrétním případovým studiím a technikám, jejichž zavádění bylo úspěšné méně.

Připravte se na to, že školení není určeno pro pasivní pozorovatele.

Proto si s sebou prosím přineste pohodlné oblečení a snadno nazouvací boty.

Brzy na viděnou. Vaše lektorka Zdeňka

Ráda překonávám své hranice a pomáhám s tím i ostatním. Při práci jsem se v nemocnici v Sušici na rehabilitaci a na oddělení lůžek následné péče setkala s nejrůznějšími diagnózami u pacientů a vracela je zpátky do běžného života díky nácvikům všedních denních činností. V domově seniorů ve Kdyni jsem rozšířila svoje znalosti o nejrůznější kurzy a ucelené koncepty péče, zde jsem také instruovala nově příchozí zaměstnance ve správné manipulaci s klienty. Zároveň školím základy ergonomie a prvky ze školy zad, jak se pohybovat, aby záda nebolela. Vystudovala jsem bakalářské studium ergoterapie na ZČU a nástavbové magisterské studium speciální pedagogiky. Denně úspěšně skládám zkoušky života společně se svou rodinou.