Poradenství

Spustiti jsme pro Vás a Vaše blízké novou službu – odborné sociální poradenství. Poskytujeme poradenství v oblastech stárnutí, rodiny a mezilidských vztahů. Službu poskytujeme zdarma. V případě zájmu o naši službu vyplňte následující formulář.

AzylDelp

aneb Tvorba plánu podpory pro klientky azylového domu Současnost V současné době probíhá ve většině azylových domů plánování služby nekoordinovaně, většinou na základě subjektivních náhledů. Mnohdy je velice složité hodnotit úspěšnost poskytnuté služby. Některé klientky zneužívají poskytovaných služeb a je velice těžké rozlišení potřebnosti, a především určení efektivnosti. Záměr V rámci projektu bychom rádi realizovali …

Nutriční péče v sociálních službách

Pro návštěvníky našeho webu uveřejňujeme dříve než v mediích rozhovor s členem našeho DelpTeamu MUDr. Milanem Hrubým. Kdo jste? Vystudoval jsem fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, v dalším období jsem postupně složil atestace z vnitřního lékařství a nefrologie a získal jsem funkční licenci F016 (v oboru umělá výživa a intenzivní metabolická péče). K …

Kvalita léků

Připravujeme pro Vás zcela unikátní nástroj na zvýšení bezpečnosti podávání léků, které s sebou vždy nese riziko. U obyvatel, kteří užívají větší množství léků a kterým je nutné léky drtit a někdy dokonce podávat pomocí sondy, toto riziko narůstá téměř geometrickou řadou. Spolupracujeme s předními odborníky z oboru farmacie, mimo jiné i s PharmDr. Josefem …

Doma nejlépe

Cílem tohoto projektu je realizace aktivit, které podpoří naše dříve narozené, aby zůstali déle ve svém přirozeném prostředí. Aktivity podporují pečovatelské služby i samotné příbuzné/pečující. Ve spolupráci s poskytovateli terénních služeb se snažíme o zefektivnění péče o seniory. Naším cílem je, aby tyto sociální služby byli především o péči a nejen o rozvážení obědů. Se …

Pečovatelské služby

V současné době pracujeme na analýze práce pečovatelských služeb. Máme k dispozici analýzu postojů klientů několika pečovatelských služeb. Postoje jsme získali od více než dvou stovek seniorů. Tato analýza podporuje naši službu pro poskytovatele terénních služeb, a to především rozvoj jejich zaměstnanců.