Bechyně

Hezký den, předem děkujeme za vyplnění anonymního dotazníku spokojenosti ve vašem Domově. Prosím, vyberte skupinu, do které patříte: 1. patro ________________________ 2. patro ________________________ Provoz ________________________

Církev

Na začátku roku 2020 jsem díky P. Kamilovi Strakovi začal spolupracovat s diecézními centry mládeže. K podpoře jednotlivců a týmu jsem využil metodu, kterou s úspěchem používáme v komerční oblasti. Jak se daří tato práce bych raději nechal přímo na těch, pro které s radostí pracuji. Jakub je člověkem, který hledá cesty a řešení. Jsem …

Radost

Čtyři základní emoce Věděl jsem, že právě objevování této komplexní topografie radosti je důvodem, proč tady vlastně jsme. Výzkum provedený v Ústavu neurověd a psychologie na University of Glasgow naznačuje, že existují jen čtyři základní emoce, z nichž tři jsou takzvaně negativní – strach, hněv a smutek. Jedinou pozitivní je radost neboli pocit štěstí. Zkoumání …

Jak žít examen

Examen – amen jako věřím, staň se, souhlasím. A ex ze něco ze vnitř. Ne S ale Z – změna stavu. Zvěřím – uvěřím. Ještě mně tam stále nějak nesedí to zpytování – možná si jej zkusím nahradit hledáním. Ano, hledání Boží vůle, hledání Lásky. Examen je i v modlitbě Otče náš: Jenž jsi na nebesích …

Nástavbové školení manipulace

Pro velký úspěch jsme vytvořili nástavbový program našeho školení. I tento program máme akreditovaný. Náplní nástavbového kurzu manipulace především upevnění nově získaných dovedností. Dále rozšíření základních technik o různé alternativy manipulace s klienty a velký důraz v nástavbovém kurzu klademe na přesuny z lůžka do invalidního vozíku/ křesla/ toaletní židle apod. Nástavbový kurz je určený …

Děkovací kartička

V tomto předvánočním čase, kdy mnozí z nás rekapitulují to, na čem celý rok pracovali, bych vás chtěl pozvat k malému zamyšlení. Zkuste si udělat pokus a zeptejte se svých podřízených nebo nadřízených, kdy jste je naposledy pochválili. Mnohokrát jsem se setkal s tím, že naše představa o tom, kolikrát jsme druhého pochválili, je několikanásobně …

Dárek

Na základě našeho mailu jste kliknutím chtěli spustit malé předvánoční kouzlo. To nám fungovalo před Vánocemi. Pokud byste dárek chtěli i nyní, napište nám. Přejeme Vám hezký den …